Smart Inventory: Effektiv kontroll over utstyr og verktøy

29 august 2023
Frida Ekerhovd

editorial

I dagens stadig mer teknologiske verden er det et økende behov for å effektivisere og optimalisere forretningsprosesser. Dette gjelder ikke minst når det kommer til kontrollen over verdifulle utstyr og verktøy som brukes i forskjellige bransjer. En innovativ løsning som har kommet til syne er for eksempel ABAX Smart Inventory, som er en tjeneste som gir bedrifter muligheten til å ha full oversikt over sitt utstyr og samtidig bidra til kostnadsbesparelser og miljøvennlige praksiser.

I denne artikkelen skal vi utforske hva Smart Inventory er, fordelene det bringer med seg, og hvordan det kan være til nytte for en rekke ulike bransjer.

Hva er Smart Inventory?

Smart Inventory er en banebrytende løsning som gir bedrifter full kontroll over sitt utstyr og verktøy i kjøretøyene sine. Dette systemet gjør det mulig for bedrifter å lage en detaljert inventarliste ved hjelp av det smarte systemet. Denne listen gir en oversikt over hvert enkelt verktøy eller utstyrsdel og tildeles til en spesifikk bil i flåten.

Fordeler med Smart Inventory

1. Optimalisering av verktøyparken

En av de mest fremtredende fordelene med Smart Inventory er muligheten for bedrifter til å optimere sin verktøypark. Ved å ha en nøyaktig oversikt over hvilket utstyr som er i hver bil, kan bedrifter ta informerte beslutninger om hvordan de skal organisere og fordele utstyret. Dette kan bidra til å eliminere unødvendig overflødig utstyr og dermed redusere kostnadene.

2. Reduksjon i kostnader og utslipp

Tapte eller glemte verktøy kan føre til betydelige kostnader og miljøpåvirkning. Smart Inventory forhindrer slike problemer ved å sende varsler hvis utstyr blir glemt eller mistet. Dette gir både sjåførene og flåtesjefene ekstra trygghet, og det eliminerer behovet for å kjøpe nytt utstyr unødvendig. Dette reduserer kostnader og reduserer behovet for produksjon av nytt utstyr, som innebærer utslipp av klimagasser og bruk av grunnstoffer.

3. Effektiv tidsbruk

Bedrifter bruker betydelig tid på å lete etter tapte verktøy eller utstyr. Med Smart Inventory kan denne tiden reduseres drastisk. Å kunne finne utstyret raskt og enkelt sparer tid og øker produktiviteten.

4. Bedre oppdragsutførelse

Glemte verktøy eller utstyr kan føre til utfordringer under oppdragsutførelse, spesielt hvis utstyret som er nødvendig for jobben, ikke er tilgjengelig. Smart Inventory gir sjåførene nødvendig utstyr til enhver tid, noe som sikrer at oppdragene blir utført uten unødvendige forsinkelser eller problemer.

Smart inventory

Hvem kan dra nytte av Smart Inventory?

Smart Inventory er en løsning som kan være til nytte for en rekke ulike bransjer og virksomheter. Dette inkluderer:

  • Håndverkere og servicebedrifter: Hvor medarbeidere ofte bruker varebiler for oppbevaring av verktøy.
  • Bedrifter med verdifulle eller kritiske utstyr og verktøy i flere kjøretøy.
  • Organisasjoner som ønsker å ta samfunnsansvar ved å redusere forbruket av verktøy og dermed miljøpåvirkningen.

Hvordan fungerer Smart Inventory?

Implementeringen av Smart Inventory er enkel og effektiv. En ABAX Mini-brikke festes til hvert enkelt verktøy eller utstyr, og denne brikken kobles sammen med sporingsenheten i bilen. Den samme sporingsenheten kan også brukes til ABAX elektronisk kjørebok, som er kjent for å effektivisere og forenkle rutinearbeid for mange håndverkere og servicebedrifter.

Når en varebil forlater et av de tildelte utstyrsområdene, mottar sjåføren og flåtesjefen varsler via SMS eller e-post. Denne sporingsbrikken er liten, kan festes til de fleste typer utstyr, og har en batterilevetid på omtrent seks år.

Er dette en løsning for din bedrift?

ABAX Smart Inventory er en innovativ løsning som gir bedrifter full kontroll over sitt utstyr og verktøy i kjøretøyene sine. Dette systemet gir betydelige fordeler, inkludert optimalisering av verktøyparken, kostnadsreduksjon, tidsbesparelser, og forbedret oppdragsutførelse. Denne løsningen er egnet for en rekke bransjer og organisasjoner som ønsker å forbedre sin effektivitet og redusere miljøpåvirkningen.

For mer informasjon om ABAX Smart Inventory og hvordan det kan hjelpe din virksomhet, anbefales det å besøke ABAX Smart Inventory-nettstedet.

Smart Inventory er en innovasjon som kan ha en positiv innvirkning på mange bransjer og virksomheter, og det er verdt å utforske hvordan det kan integreres i din virksomhet for å oppnå bedre kontroll, kostnadsbesparelser og miljøvennlige praksiser.